Faglig vev

Andre internasjonale faglige ressurssider

Generelle

Nordiske

Globale

Diskusjon

Faglige rettigheter

Forskning (arbeidsliv)

Helse, miljø og sikkerhet

Historie

Makta - den globale elite

IKT og nettsted-bygging

Om selskaper (fagforeningers kampanjesider o.l.)

Diverse

Lenkesider

Forøvrig er det egne lenkesider på nesten alle websider tilhørende forbund og sammenslutninger nasjonalt og  internasjonale. F.eks. ITF og ICEM har gode sider.